Netværket mødes 10 gange årligt. Møderne tænkes afholdt som morgenmøder med en varighed af 2 timer fra kl. 8-10. Møderne afholdes primært på Innovationsfabrikken i Kolding.

Netværket administreres af KoldingQ Elite ApS, og møderne ledes og koordineres af Trille Nikolajsen, formand i Kolding Boldklub og medlem af bestyrelsen for KoldingQ Elite ApS samt netværkets koordinator Marianne Hjaltelin, der er selvstændig konsulent og indehaver af firmaet Koncentrat beliggende i Kolding.

”Kvinder der vinder” er i høj grad en amøbeorganisation, der løbende tilpasses medlemmernes ønsker. Udgangspunktet er en nogenlunde fast skabelon som følger:

  • Evt. inspirationsindlæg fra klubben, deltagerkvinderne eller…?
  • Præsentation af deludfordring fra KoldingQ, fx:
  1. Tiltrækning af flere tilskuere
  2. Fastholdelse af spillere fra U18 til senior
  3. Indtjening via merchandise
  • Netværket splittes i X grupper, der arbejder med kortlægning og idégenerering ift. den givne problemstilling (her kan bruges div. idéproces-værktøjer)
  • Grupperne præsenterer deres løsningsforslag for hinanden, og der vælges/konkurreres om/udnævnes en række aktiviteter, som skal omsættes i konkrete handlingsplaner.
  • En eller flere grupper/personer arbejder videre med projektet, eller det overdrages til KoldingQ
  • Det forventes, at der vil blive noget dialog/arbejde i de mindre grupper mellem hvert møde
  • På næste møde præsenteres igangværende projekter og deres status.

Der skal også være plads til, at de netværksmedlemmer, der har valgt mentorrollen, får lejlighed til at berette om oplevelser, processer samt resultater og mulighed for at få feedback fra andre netværksmedlemmer på igangsatte aktiviteter.