Kvindelige ledere på alle ledelses niveauer i det private eller offentlige arbejdsfelt, specialister i nøgle funktioner samt selvstændige.

Kvinder der vil give noget af sig selv og er ambitiøse på både egne og andres vegne.

Geografisk ønsker vi at dække hele det syd- og sønderjyske område samt Vestfyn, med Kolding som centrum. Brancheeksklusivitet forefindes ikke.